Verlichting in de openbare ruimte 2018-2027

Birds

Welkom

Welkom in ons nieuwe beleidsplan. Een beleidsplan over al het licht in de openbare ruimte en in beeld. Want hoe kunnen we u nu beter uitleggen wat we belangrijk vinden dan met beelden?

Niet alleen de lantaarnpalen bepalen in de avond het beeld op straat, maar ook andere lichtbronnen. Bijvoorbeeld het licht van sportvelden, aangelichte gebouwen, kunstwerken of reclame. Veel van deze lichtbronnen zijn niet van de gemeente, maar van derden. Ik ga graag in gesprek zodat het licht beter op elkaar afgestemd kan worden. Daarmee kunnen we een mooiere, duurzamere en milieubewustere openbare ruimte creëren.

Een deel van onze masten en armaturen zijn inmiddels aan vervanging toe. Maar we willen niet zomaar alles gaan vervangen. Wij zijn overtuigd van de noodzaak tot energiebesparing en het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Door goed te kijken waar licht nodig is, hoeveel licht we nodig hebben en op welke tijden, kunnen we veel bewuster met licht omgaan. Verlichting vinden we de normaalste zaak van de wereld, maar kost ook geld en energie. Bovendien belast het ook het milieu.

Bij de totstandkoming van dit nieuwe beleid hebben we onze inwoners, verenigingen en ondernemers gevraagd naar wat belangrijk wordt gevonden. We zijn met elkaar in gesprek gegaan om te horen waar het bewuster kan.

Ons beleidsplan treft u op een andere manier aan dan u van ons gewend bent. Het is een beeldend beleid. U kunt op de pagina informatie alles nalezen, maar het belangrijkste onderdeel is onze pagina Beleid in Beeld. Hierin kunt u inzoomen (desgewenst) naar uw eigen kern en zien wat wij voor ogen hebben met de verlichting op bijvoorbeeld een recreatief fietspad. Of op een parkeerterrein.

Gezamenlijk hopen we te komen tot een leefbare, prettige en veilige leefomgeving met respect voor de natuur om ons heen.

Kijkt u met ons mee?

Ton van Amerongen- Wethouder gemeente Dronten

Inleiding

De gemeente heeft een nieuw beleidsplan opgesteld en kijkt daarbij niet alleen naar de openbare verlichting, maar ook naar andere lichtbronnen die de openbare ruimte beïnvloeden. Denk aan verlichting van sportvelden, monumenten, reclame, bedrijven e.d. Deze stralen ook licht uit en hebben daarmee invloed op die openbare ruimte.

Daarom kiest de gemeente ervoor een beleid voor al het licht in de openbare ruimte op te stellen. Een beleid is een visie, welke kant willen we op. Dit Beleidsplan ‘Licht in de Openbare ruimte’ is te zien op het tabblad 'beleid in beeld’ en heeft een looptijd van tien jaar (2018-2027).

Bij het tot stand komen van dit nieuwe beleid zijn inwoners, verengingen en ondernemers gehoord. Er is een online onderzoek gehouden onder alle inwoners, verenigingen, ondernemers en winkeliers. Daarnaast is er gesproken met ondernemers tijdens Buren ontmoeten Buren. Samen met Plaatselijk Belang in Biddinghuizen is met bewoners in bepaalde straten bekeken waar licht nodig is, hoeveel en op welke tijden. Al deze input is verwerkt in dit beleidsplan.

Visie
De gemeente Dronten wil een leefbare, energiezuinige en duurzame openbare ruimte. Dat bereiken we door gezamenlijk met alle betrokken partijen te kijken waar licht nodig is, hoeveel licht we nodig hebben en op welk moment van de dag.

Beleid in hoofdlijnen
Wilt u graag de hoofdpunten van ons beleid lezen? Klik dan hier.
Wilt u alles zien? Kijk dan op de pagina Beleid in Beeld. Hier ziet u ons beleid dat door middel van foto’s met een korte toelichting wordt getoond.

Pijlers
Onze pijlers voor deze beleidsperiode zijn:
- Duurzaamheid;
- Bewust verlichten;
- Energiebesparing;
- Verkeersveiligheid;
- Sociale veiligheid mits het geen schijnveiligheid geeft;
- Participatie.

Documenten

Meer weten?
De gemeente Dronten kijkt bewust naar verlichting. Waar is het nodig en op welke tijden? Zo kunnen we komen tot een betere leefbare, prettige en veilige leefomgeving met respect voor de natuur om ons heen.

Wilt u snel alle hoofdpunten lezen? Klik dan op hier.

Als u op onderstaande titels klikt, kunt u over dat onderwerp meer lezen.

Licht op/in/van Gebied Onderwerp
Bedrijventerrein Buitengebied Duurzaamheid, energie en milieu
Bezienwaardigheden Centrum Landelijke regelgeving en gemeente Dronten
Fietspaden Natuurgebied Led
Inwoners en licht Park Technieken
Paardenbak Parkeerterrein Verkeers- en sociale veiligheid
Reclame Sportveld  
Recreatie Stationsgebied  
Stallen en kassen Woongebied  
Voetpaden en achterpaden    
Wegen    

 Om het kaartje met de fietsroutes te bekijken, klik dan hier.

Participatie

Communicatie staat centraal in dit beleidsplan ‘Verlichting in de openbare ruimte’. Zowel voor wat betreft de communicatie intern in de gemeente als extern met onze inwoners, verenigingen en ondernemers. Samen met onze inwoners, verenigingen en het bedrijfsleven kijken we goed naar de openbare ruimte.

Door met elkaar in gesprek te gaan voorafgaand aan een grote verandering of vervanging, maken we samen bewuste keuzes die passen in de omgeving en bij het gebruik van de gebruikers. Zo stemmen we het licht in de openbare ruimte bewuster en beter af met als resultaat een kwalitatief duurzame en prettige leefomgeving voor iedereen.

Het thema ‘Bewust Verlichten’ staat op de agenda bij elk intern overleg over de openbare ruimte. Bij elk ontwerp wordt bekeken of het ontwerp zo gemaakt kan worden dat er geen licht als compenserende factor nodig is of dat het met bijvoorbeeld reflectie opgelost kan worden.

We blijven inwoners, verenigingen en het bedrijfsleven betrekken bij het onderwerp Bewust Verlichten. Bij themabijeenkomsten zullen we het onderwerp op de agenda zetten en met elkaar over het onderwerp in gesprek gaan. Wat kan er wel en wat niet, wat moet er anders en wat kan er anders.

Er zijn in 2017 online-enquêtes gehouden onder inwoners, verenigingen, winkeliers en ondernemers. Op deze manier hebben we kunnen horen wat eenieder vindt van licht in de openbare ruimte en op welke wijze we als gemeente de samenwerking aan kunnen gaan met deze verenigingen en bedrijven. Dit zullen we vaker doen.

Zo kunnen we van elkaar en met elkaar leren!

Storing melden

Heeft u een storing te melden? Dan kunt u via het digitale formulier op onze gemeentelijke website deze melden. Of klik hier om direct naar het digitale formulier te gaan.

Indien het een urgente storing betreft (bijvoorbeeld als in een hele woonwijk de verlichting is uitgevallen), dan kunt u ook bellen met 14 0321.

Heeft u vragen over het onderhoud van de openbare verlichting in onze gemeente? Belt u dan met 14 0321.
Zodra de storing is ontvangen wordt deze aan de aannemer doorgegeven.

Colofon

Dit beleidsplan is tot stand gekomen in opdracht van de gemeente Dronten.

Auteurs: Heleen Lieftink (Lieftink Advies), Bert van de Kolk en Alois Michielsen (gemeente Dronten).

Built by Bitman

Foto's gemaakt door Merijn Koelink Photograpy